Privacybeleid

Wijzigingen in de overeenkomst inzake het privacybeleid

Dakwerkendewil.be behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van ons privacybeleid bij te werken en/of te wijzigen, en als zodanig zullen wij deze wijzigingen op de homepage van onze website op golubkakitchen.com plaatsen, zodat onze gebruikers en/of bezoekers altijd op de hoogte zijn van het type informatie dat wij verzamelen, hoe deze zal worden gebruikt, en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, wij dergelijke informatie openbaar kunnen maken. Indien Dakwerkendewil.be op enig moment besluit gebruik te maken van enige persoonlijk identificeerbare informatie in het bestand, op een wijze die sterk afwijkt van de wijze waarop deze informatie in eerste instantie werd verzameld, zal de gebruiker of zullen de gebruikers hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gesteld. Gebruikers zullen op dat moment de keuze hebben om al dan niet het gebruik van hun informatie op deze aparte manier toe te staan.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Dakwerkendewil.be verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar zonder controleerbare toestemming van de ouders. Indien wordt vastgesteld dat dergelijke informatie onopzettelijk is verzameld over iemand jonger dan dertien (13) jaar, zullen wij onmiddellijk de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie uit de database van ons systeem wordt verwijderd. Iedereen onder de leeftijd van dertien (13) jaar moet toestemming van een ouder of voogd vragen en krijgen om deze website te gebruiken.

Verzamelen van informatie

Deze website verzamelt verschillende soorten informatie, zoals:

Vrijwillig verstrekte informatie, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, factuur- en/of creditcardgegevens, enz., die kunnen worden gebruikt wanneer u producten en/of diensten koopt en om de door u gevraagde diensten te leveren;Informatie die automatisch wordt verzameld bij een bezoek aan onze website, waaronder cookies, traceringstechnologieën van derden en serverlogboeken

Het is de bedoeling van deze site om persoonlijke informatie alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is aangevraagd en voor eventueel aanvullend gebruik dat specifiek op deze site wordt vermeld.Dakwerkendewil.be kan ook de gelegenheid hebben om anonieme demografische informatie te verzamelen die mogelijk niet uniek is voor u en kan zelfs aanvullende of andere persoonlijke en/of niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals leeftijd, geslacht, gezinsinkomen, politieke gezindheid, ras en godsdienst, op een later tijdstip.Het is zelfs mogelijk dat wij informatie verzamelen over uw computerhardware en/of -software. U kunt er zeker van zijn dat deze site alleen persoonlijke informatie verzamelt die u bewust en vrijwillig verstrekt door middel van enquêtes, ingevulde lidmaatschapsformulieren en e-mails. Dergelijke verzamelde informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres, browsertype, domeinnaam, toegangstijd en verschillende website-adressen. Het verzamelen van deze informatie kan worden gebruikt voor het handhaven van de kwaliteit van de service die wij leveren, alsmede het verstrekken van algemene statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website en anderen.

Uitschrijven of Opt-Out

Alle gebruikers en/of bezoekers van onze website hebben de mogelijkheid om het ontvangen van communicatie van ons stop te zetten en/of behouden het recht om het ontvangen van communicatie via e-mail of nieuwsbrieven stop te zetten. Om u af te melden of uit te schrijven van onze website stuurt u een e-mail dat u wenst naar het e-mail adres op onze website. Indien u zich wenst uit te schrijven of af te melden van websites van derden, dient u naar die specifieke website te gaan om u uit te schrijven en/of af te melden.

Hoe ons te contacteren

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Policy Agreement met betrekking tot onze website, neem dan gerust contact met ons op via het volgende e-mail-, telefoonnummer of postadres.

E-mail: help@dakwerkendewil.be

Amazon Associates Openbaarmaking

Dakwerkendewil.be is een deelnemer aan het Amazon Services LLC Associates Program, een affiliate advertentieprogramma ontworpen om een manier te bieden voor sites om advertentiegelden te verdienen door te adverteren en te linken naar amazon.com

  • Zich te conformeren aan decreten, wetten en/of statuten of in een poging te voldoen aan elk proces dat kan worden betekend aan Dakwerkendewil.be en/of haar website;
  • Alle rechten en/of eigendom van Dakwerkendewil.be te vrijwaren en/of te bewaren; en
  • Onder veeleisende omstandigheden te presteren in een poging om de persoonlijke veiligheid van gebruikers en/of het publiek in het algemeen te vrijwaren.

Gebruik van de verzamelde informatie

Dakwerkendewil.be kan het nuttig vinden om specifieke gegevens te delen met hun vertrouwde partners om statistische analyses uit te voeren, om u te voorzien van e-mail en/of post, om ondersteuning te bieden en/of om leveringen te regelen. Het is deze derden ten strengste verboden gebruik te maken van uw persoonlijke informatie, anders dan voor het leveren van de door u gevraagde diensten, en als zodanig zijn zij dus verplicht om in overeenstemming met deze overeenkomst de vertrouwelijkheid van al uw informatie te bewaren.Dakwerkendewil.be kan het nodig achten om websites en/of pagina's te volgen die hun gebruikers frequenteren in een poging om te weten te komen welke types van diensten en/of producten het meest populair zijn bij klanten of het grote publiek.Dakwerkendewil.be kan uw persoonlijke informatie openbaar maken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, alleen indien daartoe verplicht krachtens de toepasselijke wetgeving en/of in een goed vertrouwen dat een dergelijke handeling noodzakelijk of vereist wordt geacht om:

Dakwerkendewil.be kan persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken om te helpen bij de werking van onze website en om de levering te verzekeren van de diensten die u nodig hebt en die u vraagt. Soms kunnen wij het nodig achten om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken om u te informeren over andere mogelijke producten en/of diensten die beschikbaar kunnen zijn voor u van Dakwerkendewil.be en zijn filialen en kunnen wij ook in contact treden met u met betrekking tot het invullen van enquêtes en/of onderzoeksvragenlijsten in verband met uw mening over huidige of mogelijke nieuwe diensten die worden aangeboden of kunnen worden aangeboden.Dakwerkendewil.be verkoopt, noch zal het in de toekomst, klantenlijsten en/of namen verkopen, verhuren of leasen aan derden.Dakwerkendewil.be kan het van tijd tot tijd nodig achten om contact met u op te nemen namens andere externe bedrijfspartners met betrekking tot een specifiek aanbod dat voor u interessant kan zijn. Indien u hiermee instemt of interesse toont in deze aanbiedingen, dan kan op dat moment specifieke identificeerbare informatie, zoals naam, emailadres en/of telefoonnummer, gedeeld worden met de derde partij.

Aanvaarding van voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de voorwaarden en bepalingen van de hierboven vermelde Privacy Policy Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, dan dient u zich te onthouden van verder gebruik van onze sites. Bovendien betekent uw voortgezet gebruik van onze website na de publicatie van updates of wijzigingen van onze voorwaarden dat u instemt met en akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Beveiliging

Dakwerkendewil.be streeft ernaar en zal alle voorzorgsmaatregelen nemen om een adequate fysieke, procedurele en technische beveiliging te handhaven met betrekking tot haar kantoren en informatieopslagfaciliteiten om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging van de persoonlijke informatie van de gebruiker onder ons beheer te voorkomen.

OVEREENKOMST ONLINE PRIVACYBELEID

Dakwerkendewil.be zet zich in om alle persoonlijke informatie die verzameld wordt over de personen die onze website bezoeken en gebruik maken van onze on-line faciliteiten en diensten nauwkeurig, vertrouwelijk, veilig en privé te houden. Ons privacy beleid is ontworpen en gecreëerd om diegenen die verbonden zijn met Dakwerkendewil.be te verzekeren van onze toewijding en realisatie van onze verplichting om niet alleen te voldoen aan de meeste bestaande privacy standaarden maar deze te overtreffen.

Deze Privacy Policy Overeenkomst is van toepassing op Dakwerkendewil.be en dus zal zij van toepassing zijn op elke en alle gegevensverzameling en gebruik ervan. Door het gebruik van Dakwerkendewil.be stemt u in met de volgende gegevensprocedures die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar gelieerde en andere websites. Dakwerkendewil.be claimt noch aanvaardt verantwoordelijkheid voor het privacy beleid, de praktijken en/of procedures van andere dergelijke websites. Daarom moedigen wij alle gebruikers en bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze website verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De voornoemde Privacy Beleid Overeenkomst is alleen en uitsluitend van toepassing op de informatie verzameld door onze website.